Odszkodowanie za wypadek w pracy

Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie!

,,Wypadki chodzą po ludziach” brzmi znane powiedzenie. Na szczęście, potknięcia, poślizgnięcia, czy inne upadki nie zdarzają nam się na każdym kroku. Jednak, gdy już do nich dojdzie, musimy wiedzieć, jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy. 

Twój Bliski miał śmiertelny wypadek w pracy? Nasz Instytut Odszkodowań Kielce otoczy Cię opieką i okaże niezbędne wsparcie prawne!

Aby dane zdarzenie mogło zostać potraktowane jako wypadek w pracy, muszą zaistnieć ku temu odpowiednie okoliczności. Najważniejszą z nich jest fakt, czy do urazu doszło podczas pracy (np. w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych). Jeśli tak, a co więcej nie mieliśmy wpływu na to niefortunne zdarzenie, możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. 

 

instytut odszkodowan kielce
odszkodowania za wypadek w pracy kielce
odszkodowanie za wypadek w pracy kielce

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu — Kielce

Kto płaci odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wszyscy pracodawcy w Polsce odprowadzają składki zdrowotne za swoich pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na to, ofiary wypadków w pracy powinny starać się o odszkodowanie z ZUS. Poza ZUS-em, rekompensaty może wypłacać także firma, w której jest się zatrudnionym, jak również ubezpieczyciel pracodawcy

Osoby, które posiadają prywatną polisę od nieszczęśliwych następstw, mogą również ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy od swojej firmy ubezpieczeniowej. 

Prowadziłeś auto służbowe i miałeś stłuczkę? Przeczytaj o odszkodowaniach OC, a dowiesz się, jak uzyskać rekompensatę! Nie czekaj! Na zgłoszenie kolizji nie masz zbyt wiele czasu!

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Aby jak załatwić odszkodowanie za wypadek w pracy, należy zgłosić wypadek swojemu pracodawcy. Następnie trzeba wraz z pracodawcą sporządzić tzw. protokół powypadkowy, w którym musimy opisać zdarzenie. Kolejnym krokiem, który jest konieczny do uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy, to wizyta lekarska.

Opinia medyka na temat naszego stanu zdrowia jest jawnym potwierdzeniem urazu. Na podstawie uzyskanej diagnozy lekarz powinien także oszacować, ile czasu potrzebujemy na rekonwalescencje i powrót do pracy. 
Tak skompletowaną dokumentacje powinniśmy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego, ZUS-u, a także bezpośrednio do pracodawcy. 

Kiedy zgłosić wypadek w pracy? 

Należy pamiętać, że wypadek w pracy należy zgłosić od razu po zdarzeniu. Jeśli ofiara wypadku w pracy w wyniku doznanych obrażeń nie może zrobić tego samodzielnie, o zaistniałym zdarzeniu powinien poinformować pracodawcę świadek lub inna osoba upoważniona. 

Chociaż w przepisach nie podaje się terminu, jaki przysługuje pokrzywdzonemu na zgłoszenie wypadku w pracy, to zaleca się, aby zrobić to jak najszybciej. Pracodawca natomiast ma dwa tygodnie na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 

Miałeś wypadek w pracy?

Zgłoś się do Instytutu Odszkodowań Kielce! Od lat pomagamy osobom prywatnym w uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania od pracodawców za uszczerbek na zdrowiu!

odszkodowanie za wypadek w pracy

O jakie świadczenia można się starać po wypadku przy pracy?

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy wynosi 100% wartości wynagrodzenia. Za jego wypłatę odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który płaci odszkodowanie przez 182 dni od daty wypadku w pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które po 182 dniach pobierania zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy. Można je pobierać przez 365 dni. 

Zasiłek wyrównawczy 

Zasiłek wyrównawczy to różnica pomiędzy standardowym miesięcznym wynagrodzeniem a miesięcznym wynagrodzeniem pobieranym za pracę w czasie rehabilitacji zawodowej. Zapomogę mogą pobierać go tylko te osoby, których wynagrodzenie było pomniejszone przez wypadek. 

Odszkodowanie jednorazowe

Każdy, kto brał udział w wypadku i doznał uszczerbku na zdrowiu, powinien zgłosić szkodę i na podstawie wniosku starać się o odszkodowanie za staty materialne i niematerialne. O odszkodowanie jednorazowe może ubiegać się także rodzina w przypadku śmierci bliskiego w pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy 

Renta przysługuje osobom, które po wypadku w pracy pozostają wykluczone z życia zawodowego. 

Dodatek pielęgnacyjny 

Dodatek pielęgnacyjny to rekompensata, która pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem (łącznie z dojazdami do lekarza, zakupem sprzętu medycznego).

Renta szkoleniowa — Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie

Renta szkoleniowa to specyficzne świadczenie, które ma za zadanie umożliwić osobie niezdolnej do pracy przekwalifikowanie się i uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które pozwolą jej na pracę. Wysokość renty szkoleniowej wynosi od 75% do 100% podstawy wymiaru renty, w zależności od okoliczności powstania niezdolności do pracy. Jeśli do urazu doszło np. w drodze do/z pracy, poszkodowany pobiera najwyższą rentę. 

Renta rodzinna

Rentę rodzinną otrzymują bliscy osoby zmarłej z powodu wypadku z pracy. 

Miałeś wypadek w pracy za granicą?

Nasz Instytut Odszkodowań Kielce pomaga także w uzyskaniu odszkodowań za wypadki w pracy za granicą. Skontaktuj się z nami!